Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Zaantheater bestaat uit de volgende leden:

Henk van Heijnsbergen – voorzitter
Gerda Landwehr – algemeen bestuurslid
Rob van Haarlem – secretaris, penningmeester
Ceciel Kockelmans – vertegenwoordiger Zaantheater